Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26/3/2020, BTV Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, tờ trình và...

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 28/3/2020

Ngày 21/3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 172-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch...

Đảng bộ Huyện Kim Sơn học tập, làm theo lời Bác 30/3/2020

Những năm qua, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,...

...

Thành phố Tam Điệp: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở 28/3/2020

Chi bộ luôn được coi là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Dự kiến các nội dung xem xét tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh 18/3/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện quy định tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt...

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19 28/3/2020

Bộ Y tế kêu gọi đồng bào và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay phối hợp với ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Gia Viễn đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới 28/3/2020

Thời điểm này, môi trường là một trong các tiêu chí đang được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn quan tâm và chú trọng. Khi thời điểm...