Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

24/7/2020 15:04   145
Chiều ngày 23/7/2020, Kỳ họp thứ 19, HĐND khóa XIV tiến hành thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở.

 Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Thảo luận tại tổ và tại hội trường, các ý kiến đều đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp; các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục theo luật định; tài liệu gửi tới đại biểu đảm bảo thời gian quy định. Các đại biểu thống nhất cao với đánh giá về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, cũng băn khoăn một số vấn đề về công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương...

Về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục chủ động phòng, chống dịch đi đôi với tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường quản lý các khoản thu tại các trường học; nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa...

Trong phiên chất vấn, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời chất vấn về các vấn đề thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, công tác quản lý công trình cấp nước và quản lý chất lượng nước sinh hoạt… Kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời chất vấn thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm, đã báo cáo, giải trình khá đầy đủ những thông tin liên quan đến nội dung chất vấn, đồng thời nghiêm túc nhận những khuyết điểm của ngành mình, đưa ra giải pháp khắc phục. Tuy vậy, một số nội dung mà cử tri bức xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn nhiều lần qua các kỳ họp HĐND tỉnh nhưng vẫn chưa rõ nét, hiệu quả còn hạn chế. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã nêu.

HĐND xem xét, thông qua 53 nghị quyết, trong đó có 44 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. 

    Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sau 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 53 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Những tháng còn lại của năm 2020, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề để Ninh Bình bước vào giai đoạn mới vững chắc hơn. Tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

                                                                        Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy