Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15/1/2021 10:31   563
Ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn văn nội dung Chỉ thị trên.