Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

29/1/2021 15:39   421
Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị: