Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Giải trình về việc nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1/11/2019 10:18   324
Chiều ngày 31.10.2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 

Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh: đồng chí Nguyễn Văn Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Dự phiên giải trình có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các huyện, thành phố; Trưởng, phó các phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo Cục thuế tỉnh; lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gia Viễn, Chi cục thuế huyện Gia Viễn và 01 đơn vị nợ đọng thuế báo cáo, giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, của cấp mình và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, thời gian qua, Cục đã có nhiều biện pháp để thu hồi, xử lý nợ đọng thuế, đã thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế kịp thời; đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần giảm nợ cũ, hạn chế phát sinh nợ mới. Từ 2016 đến tháng 7/2019, số tiền thu nợ thuế đã nộp NSNN là trên 2.500 tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2017, 2018, Cục Thuế tỉnh đã thu 56 tỷ đồng tiền chậm nộp của nhóm nợ có khả năng thu, trong đó có nhiều khoản nợ kéo dài nhiều năm. Năm 2019, Cục Thuế tỉnh tiếp tục áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế số tiền chậm nộp, lũy kế đến 7 tháng đầu năm 2019 số tiền chậm nộp đã thu nộp ngân sách là 7 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng số nợ thuế đến ngày 31/7/2019 còn cao, so với cuối năm 2018 đang có xu hướng tăng. Đến 31/7/2019, toàn tỉnh có 1.634 doanh nghiệp nợ đọng thuế với tổng số tiền trên 818 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ đọng còn lớn, chủ yếu là do nợ các khoản nợ không còn khả năng thu hồi (258 tỷ đồng) và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế nợ có vướng mắc khiếu nại (179 tỷ đồng) chiếm tới 53,4% tổng số tiền thuế nợ; số nợ thuế phí và nợ đất chiếm 46,6% tổng số tiền nợ thuế.

Theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh: Việc thu thuế gặp nhiều khó khăn do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhiều đơn vị rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán; một số doanh nghiệp mới khởi nghiệp, gặp khó khăn về tài chính; một số doanh nghiệp nợ lớn nộp gối đầu (nộp cũ, để lại mới). Nhiều người nộp thuế nhầm lẫn trong việc xác định mục, tiểu mục để nộp tiền thuế vào ngân sách dẫn đến phát sinh nợ chờ điều chỉnh; các biện pháp cưỡng chế khó thực hiện vì đối tượng cưỡng chế thường không còn tài sản, hay tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng; số lượng cán bộ làm công tác quản lý nợ thuế còn thiếu, trình độ không đồng đều…

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt câu hỏi đề nghị làm rõ việc phối hợp giữa Cục thuế tỉnh với các ngành trong việc giải quyết nợ đọng thuế; thực trạng nợ đọng thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên, giải pháp thu nợ? vấn đề công khai nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian tới.

Trong phiên giải trình, lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế huyện Gia Viễn đã trả lời làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu; đồng thời đưa ra các cam kết để thực hiện tốt hơn công tác thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian tới. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cũng tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu nêu. Đại diện Công ty đầu tư phát triển tổng hợp Ninh Bình trả lời cam kết sẽ nộp hết các khoản nợ đọng thuế trong tháng 12/2019.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực chủ động lãnh đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của Cục thuế tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giảm nợ đọng thuế.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đại biểu trong phiên giải trình, đồng chí đề nghị: UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Văn phòng UBND tỉnh rà soát các kiến nghị của các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh. Đề nghị Cục thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát lại các khoản nợ đọng thuế, xử lý dứt điểm các khoản nợ theo quy định; chủ động, thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đôn đốc; thu hồi nợ thuế; tăng cường thực hiện cải cách hành chính; rà soát, chấn chỉnh các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chính sách về thuế. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp để các doanh nghiệp sớm ổn định đi vào sản xuất kinh doanh; UBND huyện Gia Viễn phối hợp với cơ quan liên quan trong giải quyết ý kiến đề xuất của Công ty TNHH Hải Chung đảm bảo đúng pháp luật, hợp lý, hợp tình và có tính khả thi cao. Đề nghị các doanh nghiệp nợ đọng thuế khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh; có giải pháp, cam kết rõ lộ trình, thời gian nộp các khoản nợ đọng thuế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giải trình thực hiện nghiêm túc các giải pháp, cam kết; các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết sau giải trình của các cơ quan, đơn vị.

Thùy Dương (Văn phòng HĐND tỉnh)