Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2019 đối với UBND huyện Yên Mô.

12/5/2020 15:14   231
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, chiều ngày 08/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND đã tổ chức buổi giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2019 đối với UBND huyện Yên Mô
Đoàn giám sát của HĐND làm việc với UBND huyện Yên Mô
 

Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn;

Làm việc với Đoàn giám sát có Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện Yên Mô.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Mô, từ năm 2016 đến hết năm 2019, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Hết năm 2019, toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Yên Từ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 4 thôn, xóm được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mới, bình quân toàn huyện đạt 18,6 tiêu chí/xã, tăng 13,7 tiêu chí/xã so với năm 2011, diện mạo nông thôn mới ngày thêm khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 24,4 triệu đồng so với năm 2011.

Qua 4 năm thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến cuối năm 2019, toàn huyện giảm còn 937 hộ nghèo chiếm 2,4% (giảm 1,35% so với cuối năm 2018, giảm bình quân 2,75%/năm), hộ cận nghèo còn 1.684 hộ (chiếm 4,31%), 81,22% hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, đơn thân và ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Đây là nhóm đối tượng không có khả năng lao động, khó thoát nghèo. Trong 4 năm đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 122 gia đình hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí 1.454,2 triệu đồng; Tổ chức 02 buổi tiếp xúc và đối thoại với 200 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí 38 triệu đồng; Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực và giám sát đánh giá cho cán bộ làm công tác giảm nghèo với sự tham gia của hơn 1.000 lượt người, kinh phí thực hiện 88 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đã có 10 lượt ý kiến phát biểu trao đổi và đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Yên Mô, tập trung vào các nội dung:

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các đại biểu làm rõ cơ sở pháp lý về sự phù hợp liên quan đến tiêu chí đánh giá nông thôn mới; Trình tự, thủ tục đánh giá xét công nhận nông thôn mới; Mô hình tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn; Bất cập của các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành; Đánh giá rõ hơn mô hình phát triển kinh tế, hiệu quả, việc nhân rộng mô hình hiệu quả; Việc quy hoạch sản xuất của các xã; làm rõ hơn các vướng mắc trong thực hiện quy trình đấu giá giá trị sử dụng đất, nợ xây dựng cơ bản…

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, có đại biểu đề nghị bổ sung mức thu nhập bình quân, tiếp cận dịch vụ cơ bản, tốc độ tăng thu nhập hằng năm; làm rõ hơn về những bất cập trong rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; Bất cập trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác giảm nghèo; Các chính sách đem lại hiệu quả xóa đói, giảm nghèo thực sự bền vững, đánh giá thêm việc thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đề nghị Đoàn giám sát quan tâm kiến nghị với HĐND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện chính sách đặc thù đối với huyện trong thực hiện nông thôn mới, đặc biệt là có giải pháp để giúp huyện đưa 2 trường PTTH Yên Mô A và B đạt chuẩn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chia sẻ trước những khó khăn với địa phương khi thực hiện các chương trình trong bối cảnh xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Yên Mô trong thời gian qua, các ý kiến giải trình, làm rõ cũng rất thẳng thắn. Qua giám sát Đoàn nắm tình hình của địa phương, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của huyện để báo cáo HĐND tỉnh có chính sách nhằm tháo gỡ, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Trần Thị Thùy Dương, Văn phòng HĐND tỉnh