Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

8/6/2020 15:40   166
Ngày 05/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
 

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở có nội dung tham mưu trình tại kỳ họp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đã có 9 lượt đại biểu tham gia ý kiến. Các ý kiến trao đổi, làm rõ hơn các dự thảo nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp và giải trình làm rõ các nội dung trong Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 mà chưa ban hành tại kỳ họp này; Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan trình thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về hồ sơ, tài liệu trình đối với các dự thảo nghị quyết có tính quy phạm pháp luật; Đề nghị xem xét gia hạn đối với một số chính sách đối với các huyện để xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Sở Tư pháp cho rằng các nghị quyết đề nghị ban hành tại kỳ họp này đều đảm bảo thẩm quyền, nội dung cụ thể sẽ phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng đảm bảo hợp hiến, hợp pháp. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ hơn các nội dung các sở trao đổi và đề nghị bổ sung 2 nhóm nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19 gồm: Các nghị quyết điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn kế hoạch đầu tư công mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, dự kiến một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp xây dựng và du lịch cần xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đối với Nghị quyết do UBMTTQVN tỉnh đề xuất có trong Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 nên để lại, xem xét trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ 19, đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ động chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để gửi tài liệu về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định và chuẩn bị các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp; Ban Pháp chế chủ trì tham mưu thực hiện giám sát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri, gửi ý kiến chất vấn về Thường trực HĐND tỉnh.
Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến xem xét 24 báo cáo, 01 thông báo; Xem xét, thông qua 08 dự thảo nghị quyết, gồm có 03 nghị quyết có trong kế hoạch được HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp thứ 18 và bổ sung 04 nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, kỳ họp HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 14-15/7/2020.

Trần Thị Thùy Dương, Văn phòng HĐND tỉnh