Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

23/3/2021 15:25   294
Sáng ngày 23/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh

Tham dự hội nghị có Đinh Công Toản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú.

Các đại biểu dự hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về trình tự các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như: về thời gian, thành phần tham dự hội nghị, nội dung hội nghị…

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử. Do đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri phải đảm bảo dân chủ, công khai; đảm bảo về nội dung, thời gian tổ chức hội nghị đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bắt đầu từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. 

 Tô Thị Tuyết Mai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh