Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 1133
Lượt truy cập : 1602711
3.235.66.217

Kế hoạch hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh năm 2020

4/2/2020 17:10   151
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; trên cơ sở dự kiến chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị điều hòa hoạt động giám sát đảm bảo tránh trùng lắp về thời gian, đối tượng giám sát. Sau điều hòa, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh ghám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác  đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

Trong năm 2020, các cơ quan HĐND tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó: HĐND tỉnh tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2019; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 3 cuộc và các Ban HĐND tỉnh tổ chức 7 cuộc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung các cuộc giám sát trong năm 2020 tập trung vào lĩnh vực đất đai, các công trình, dự án trọng điểm; cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Với khí thế của những ngày đầu Xuân mới, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu nội dung giám sát để xây dựng Kế hoạch giám sát, dự kiến cuộc giám sát đầu tiên của các cơ quan HĐND tỉnh được Ban Pháp chế triển khai thực hiện trong tháng 3/2020 với nội dung giám sát việc thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành về chính sách đặc thù của tỉnh; tiếp đó là cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh thực hiện vào tháng 4/2020.
Thùy Dương, Văn phòng HĐND tỉnh