Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

22/2/2021 16:01   83
Ngày 04/02/2021, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Kế hoạch số 17-KH-UBBC về triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung kế hoạch trên: