Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

22/2/2021 15:51   130
Ngày 09/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 11-KH/TU về tuyên truyền Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung kế hoạch trên: