Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

27/5/2020 16:13   460
Sáng ngày 27/5/2020, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quang cảnh kỳ họp
 

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cùng tác động bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, cũng như đời sống của nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Tích cực tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ sản xuất, duy trì hợp lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhằm kịp thời quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm của HĐND và UBND tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp là biện pháp quan trọng để thực hiện các chủ trương của tỉnh, chính sách của Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư; hỗ trợ người dân trước khó khăn do dịch bệnh Covid -19; Tạo điều kiện kích cầu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; Góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các Tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình. Theo đó, đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp. Các dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng, cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục luật định. Cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị nghị bổ sung căn cứ pháp lý, sửa một số điều khoản, câu từ cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định và tính khả thi cao. Quá trình thảo luận, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng sở, ngành có liên quan đã trả lời, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Các đại biểu thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp
 

HĐND tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020; Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư; Chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn; Chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2); Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình; Điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Chấp thuận Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp; Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Đối với các chính sách hỗ trợ cần đảm đúng đối tượng, định mức hỗ trợ, đảm bảo sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Những tháng còn lại của năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; Không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xẩy ra ở các cấp độ khác nhau. Ngay sau kỳ họp này, cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh giữa năm 2020 đạt kết quả tốt.

                                                              Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy