Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

9/12/2020 10:50   141
Tại kỳ họp thứ 21, Thường trực HDDND tỉnh nhận được 11 ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp để giải quyết triệt để việc đốt rác thải ngoài lò đốt rác khu vực sông Vạc thuộc UBND huyện Yên Khánh gây ô nhiễm môi trường; giải pháp khắc phục sự xuốn cấp của tuyến đường từ cổng KCN Khánh Phú vào khu vực cảng, đồng thời xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. 

Đối với các sở, ngành, Chủ tọa kỳ họp đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực xả nước thải kênh thoát T5 và N1 trạm bơm xã Gia Trấn (Gia Viễn); đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong Nghị quyết số 12 ngày 5/2/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất lỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình. 

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn tại kỳ họp.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết tiến độ và bố trí vốn cho các công trình cấp bách chủ yếu để phòng chống lụt bão.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn về giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh tình trạng học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 đang phải học chay do giáo viên không được trang bị đồ dùng dạy học theo chương trình sách lớp 1 mới; giải pháp để giải quyết việc gần 90 trường học đã quá hạn phải kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn quốc gia nhưng chưa được thực hiện.

Giám đốc Sở Du lịch trả lời chất vấn về vấn đề công tác ứng phó với đại dịch COVID-19 của ngành, giải pháp để phục hồi du lịch trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn về việc các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động chưa đạt yêu cầu đề ra; cơ sở vật chất của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ở nhiều xã chưa đảm bảo, trang thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ, việc duy tu, bảo dưỡng chưa thường xuyên.

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời chất vấn về vấn đề nhiều doanh nghiệp được cấp phép đầu tư trong các khu công nghiệp nhưng không triển khai đầu tư, gây lãng phí đất dành cho sản xuất, điển hình là Khu công nghiệp Khánh Phú, Khu công nghiệp Khánh Cư.

Theo đánh giá của Chủ tọa kỳ họp, tại phiên họp này, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã đối thoại thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm; các báo cáo, giải trình khá đầy đủ những thông tin liên quan đến nội dung chất vấn, đồng thời nghiêm túc nhận những khuyết điểm của ngành, đưa ra giải pháp khắc phục.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã nêu, để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cam kết khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước, kỳ họp này và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ hợp thường lệ giữa năm 2021.

nguồn: Xuân Trường- Thái Học- Đức Lam/baoninhbinh.org.vn