Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 287
Lượt truy cập : 1141418
100.24.122.228

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

20/6/2019 11:06   1846
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên của Thường trực HĐND tỉnh, sự tích cực của UBND các cấp và sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. 115 Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành với nhiều cơ chế, chính sách sát hợp thực tiễn, hướng về cơ sở thông qua tuyên truyền, phổ biến triển khai đã thực chất đi vào đời sống.
Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
 

HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI đề ra, trong đó xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng chính quyền vững mạnh là “tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, bảo đảm việc chấp hành nghiêm pháp luật ở địa phương...”, góp phần tích cực trong việc phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động, đổi mới, linh hoạt trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của HĐND để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có được những thông tin cần thiết, nhất là những quyết sách liên quan trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng; nhờ có thông tin mà công dân, tổ chức có điều kiện để thực hiện việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Do vậy đã cơ bản khắc phục được tình trạng một số cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở chưa coi trọng đúng mức việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao trách nhiệm thường xuyên của UBND trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND cùng cấp bằng các hình thức phong phú và phương pháp phù hợp.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo, thông báo tới cử tri trong tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh để Nhân dân biết theo dõi. Tại các kỳ họp, phiên khai mạc, bế mạc và phiên họp chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri. Sau kỳ họp HĐND tỉnh, việc tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, hầu hết chính sách được chuyển tải tới các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tác dụng trong đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Các hình thức tuyên truyền nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tổ chức họp báo, truyền hình, phát thanh trực tiếp các phiên họp của HĐND tỉnh; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, của các sở, ban, ngành, đoàn thể; Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình...Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ sở đều được gửi tới chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh để chủ động tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, để hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên, hiệu quả cần có sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về thực hiện nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện những chính sách của HĐND tỉnh ban hành, tác động của những chính sách đã ban hành đến đời sống, xã hội; công tác tuyên truyền việc tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan ban hành những quy định và hướng dẫn cụ thể, kịp thời, thuận tiện cho triển khai thực hiện nghị quyết được hiệu quả. Chú trọng việc chỉ đạo, phối hợp và phát huy các hoạt động tuyên truyền bằng in ấn tài liệu, báo chí, bằng hình ảnh và tuyên truyền miệng; chỉ đạo Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có các chuyên trang, chuyên mục đăng tải nghị quyết hoặc tóm tắt nội dung cơ bản các nghị quyết của HĐND tỉnh; Duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin điện tử HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh để đăng tải đầy đủ, phong phú về các hoạt động của HĐND…Từ đó tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND.

Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao vai trò các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND. Các Ban của HĐND tỉnh đưa nội dung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vào Chương trình giám sát hằng năm; tăng cường khảo sát nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những bất cập trong triển khai, thực hiện nghị quyết. Lắng nghe các ý kiến phản hồi của các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết để kịp thời đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết chưa phù hợp, đảm bảo các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh phát huy tác dụng, hiệu quả thiết thực. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực; đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập, hạn chế, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong thời gian tới.

 Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách du lịch tại huyện Gia Viễn

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện trong theo dõi, giám sát, tiếp xúc cử tri, trao đổi thông tin để nắm tình hình, kết quả thực hiện cũng như vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để phản ánh tới HĐND tỉnh có giải pháp kịp thời nhằm phát huy hiệu quả của nghị quyết trong đời sống xã hội. Đồng thời đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên gần dân, sát dân, nắm vững các nghị quyết của HĐND tỉnh tham gia làm tốt công tác tuyên truyền tại nơi làm việc, nơi cư trú và địa bàn ứng cử; nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chính sách HĐND tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu có giải pháp sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân tại địa phương nơi đại biểu ứng cử do Thường trực HĐND tỉnh ban hành./.

Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy