Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 205
Lượt truy cập : 1479804
18.232.125.29

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XIV

2/7/2019 11:49   469
Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh tại buổi họp báo chiều ngày 01/7 về kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10/7 đến ngày 12/7 tại trụ sở HĐND tỉnh. Dự kiến chương trình kỳ họp như sau:
 
Quang cảnh buổi họp báo về kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XIV
 

Kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến 24 báo cáo, thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ngành tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, xem xét, thảo luận thông qua 18 dự thảo nghị quyết. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phân bổ lại vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý...

Ngày làm việc thứ nhất: Phiên họp trù bị; HĐND tỉnh nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.

HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; các tờ trình của HĐND tỉnh; tờ trình của UBND tỉnh về lĩnh vực kinh tế- ngân sách.

Ngày làm việc thứ hai: HĐND tỉnh tiếp tục nghe các tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngày làm việc thứ ba: các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Buổi sáng ngày làm việc thứ nhất và ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.

Ban Biên tập