Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

1/4/2021 08:38   223
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, từ nhiều tháng qua, cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã và đang tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, nhằm lựa chọn những người tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trần Đức

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo ấn định của Hội đồng Bầu cử quốc gia và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh theo ấn định của ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình. UBND các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập 62 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành Quyết định thành lập 988 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo thời gian, thành phần theo Luật định. ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh cũng đã quyết định thành lập 4 Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được thành lập, các cơ quan giúp việc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân.

Công tác nhân sự được khẩn trương triển khai. Theo đó, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định. Những người được giới thiệu ứng cử khi đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Đến ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ 7.254 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng. Ủy ban bầu cử các cấp cũng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử theo quy định, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử. 

Cùng với việc chuẩn bị nhân sự, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử cũng được khẩn trương thực hiện như: in ấn tài liệu phục vụ công tác quán triệt và triển khai bầu cử của tỉnh; thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu; rà soát, thống kê số lượng hòm phiếu còn sử dụng được ở các tổ bầu cử để kịp thời đóng mới, bổ sung thay thế những hòm phiếu đã hư hỏng... Theo dự kiến, toàn tỉnh có 1.050 khu vực bỏ phiếu. Qua rà soát, hiện nay có 338 hòm phiếu chính và 262 hòm phiếu phụ còn sử dụng được. UBND các huyện, thành phố dự kiến đóng mới 712 hòm phiếu chính và khoảng 1.000 hòm phiếu phụ theo đúng quy chuẩn để thay thế các hòm phiếu đã bị hư hỏng.

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ công tác bầu cử, nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ cuộc bầu cử; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự; huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, tiết kiệm.

Cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử được đặc biệt quan tâm. Đồng chí Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở đã ban hành Kế hoạch về đảm bảo y tế phục vụ công tác bầu cử với mục tiêu: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, giám sát vệ sinh môi trường, dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, ngành Y tế cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân lực phục vụ, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử (nhất là trong ngày bầu cử 23/5/2021). Sở cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly y tế, đồng thời đã chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"; nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp chuyên môn cần thiết theo quy định…, đảm bảo an toàn y tế cao nhất cho cuộc bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được quan tâm chỉ đạo. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát lịch trình, kế hoạch của cuộc bầu cử, triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đang tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng lịch trình, luật định. Trong đó, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình từ tỉnh đến cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

nguồn: Mai Lan/baoninhbinh.org.vn