Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15/1/2021 10:31   708
Ngày 12/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 97-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ tinh trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Quyết định trên: