Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thành phố Tam Điệp: Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho ngày hội lớn của non sông

7/4/2021 11:06   87
Thời gian qua, thành phố Tam Điệp đã tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, quy định và ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thành phố Tam Điệp: Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho ngày hội lớn của non sông

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp). Ảnh: Đức Lam

Thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, thành phố Tam Điệp đã tích cực triển khai các bước, các quy trình đảm bảo đúng thời gian, luật định. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử thành phố đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ bầu cử; ban hành ấn định, công bố 9 đơn vị bầu cử; thành lập 9 Ban bầu cử với 81 thành viên, bảo đảm đúng số lượng, thành phần. Ủy ban bầu cử các xã, phường trên địa bàn thành phố đã ban hành ấn định, công bố 54 đơn vị bầu cử; thành lập 54 ban bầu cử với 433 thành viên. 

UBND thành phố đã quyết định trưng tập 25 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để giúp thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân. 

Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND các xã, phường được bầu là 196 đại biểu. Tính đến ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 61 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó: đại biểu là nữ 22 người (đạt 36,1%), người ngoài Đảng: 7 người (đạt 11,5%), đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 27 người (đạt 44,3%); dự kiến tái cử: 13 người (đạt 43,3%); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường đã thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 398 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó: đại biểu là nữ 172 người (đạt 43,2%), người ngoài Đảng: 88 người (đạt 22,1%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 155 người (đạt 38,9%), dự kiến tái cử: 107 người (đạt 54,6%). 

Thực hiện các Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, thành phố Tam Điệp được phân bổ giới thiệu 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu. Đến ngày 11/3/2021, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã giới thiệu đủ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử, xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã yêu cầu các ban, ngành, các xã, phường làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. 

Đồng thời quan tâm đến cơ cấu kết hợp như: tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi, bảo đảm có tính kế thừa và phương châm thực hiện xuyên suốt, đó là "không vì cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu". Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các phường, xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng pháp luật và thời gian theo luật định. 

Do làm tốt công tác nhân sự, nên các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các phường, xã đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn; đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đã phân bổ. Điều này cũng được thể hiện rõ qua việc đánh giá, tín nhiệm của cử tri trong các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, tại các hội nghị, cử tri đều thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND cấp xã và không có vụ việc nào có cử tri nêu cần phải xác minh đối với các ứng cử viên. 

Mặc dù thời gian triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có bước khá gấp do trùng vào dịp Tết Nguyên đán nhưng trong những ngày trước và sau Tết, tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định. Phường Bắc Sơn là một trong những địa phương triển khai tích cực công tác bầu cử của thành phố. 

Đồng chí Bùi Ngọc Kiên, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch ủy ban Bầu cử phường Bắc Sơn cho biết: Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND phường được bầu 21 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 42 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Do làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử nên đến thời điểm hiện tại, phường chưa nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri liên quan đến công tác bầu cử. 

Hiện nay, cùng với triển khai công tác bầu cử, phường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo không khí phấn khởi và niềm tin của nhân dân hướng về cuộc bầu cử.

Cũng như phường Bắc Sơn, những ngày này, các địa phương trên địa bàn thành phố Tam Điệp đang tích cực chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử để nhân dân hiểu và nắm vững, trên cơ sở đó lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước. 

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Tam Điệp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

nguồn: Đức Nghĩa/baoninhbinh.org.vn