Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIV

24/2/2021 17:24   111
Ngày 24/2/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 09-TB/TTHĐ về thông tin kết quả kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIV. Ban Biên tập Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Thông báo trên: