Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 1110
Lượt truy cập : 1602476
3.235.66.217

Dự kiến các nội dung xem xét tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh 18/3/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện quy định tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt...