Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ... 8/6/2020

Ngày 05/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư...