Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV... 15/1/2021

Ngày 12/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 97-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ...