Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 08/01/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị khối Nội chính, Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung Hội nghị

    Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tôn giáo và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng được tăng cường; an ninh trật tự được đảm bảo và tốt hơn năm 2016. Chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, tôn giáo, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tôn giáo đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

    Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan ,đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là:

    - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/20146 của Bộ Chí trị và chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, biên phòng năm 2018; Thông tri số 23-TT/Tu ngày 04/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    - Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, trước hết là dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lễ hội đầu năm và các hoạt động Lễ kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm chắc và kiểm soát tình hình, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

    - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo trái quy định; tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.    

Thu Hồng - Văn phòng Tỉnh ủy