Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links

Số người đang online : 232
Lượt truy cập : 779694
3.87.147.184

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn

13/3/2019 16:20   187
Ngày 14/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn để nghe và cho ý kiến về kết quả xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giành nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 7,51%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân mỗi năm giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 1.794 tỷ đồng (sản lượng lương thực có hạt và sản lượng thủy, hải sản tăng đều theo năm, đến nay đã đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội Đảng bộ huyện); giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp đến năm 2018 đạt 160 triệu đồng cao nhất toàn tỉnh. Đến hết năm 2018, huyện có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 16 xã, đạt tỷ lệ 64%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 7,8%; duy trì, ổn định các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống; tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Hướng, khu công nghiệp ven biển; thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người tính đến nay đạt trên 38 triệu đồng. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, các chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng; công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 6,38%.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục được củng cố. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa 12), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt Kim Sơn là huyện có đông đồng bào công giáo nhưng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo đã có truyền thống từ nhiều năm qua, đến nay tiếp tục được củng cố, tăng cường, phát huy, tạo tiền đề cho sự ổn định, phát triển của huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Kim Sơn cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội như: chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt; việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên vùng ven biển còn kém hiệu quả, đặc biệt về khai thác, sử dụng đất ven bờ biển, mặt nước biển ven bờ; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phức tạp...Từ thực tiễn trên, huyện Kim Sơn kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương 17 kiến nghị chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Theo đó huyện đề nghị UBND tỉnh cho phép các hộ đang sản xuất ở khu nuôi tôm công nghiệp Kim Trung được sản xuất ngao giống, hàu giống xen canh; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp Kim Sơn thu hút các dự án đầu tư; đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách về khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương, từng giai đoạn...

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành đã phát biểu ý kiến, góp ý về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của huyện Kim Sơn trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế: cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tổng thể để làm cơ sở xây dựng phát triển các ngành, đồng thời bổ sung, quy hoạch chi tiết các ngành nghề hiện có; cần báo cáo tỉnh xin cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp, TTCN, kinh tế biển; tiếp tục quan tâm mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng; tập trung lập hồ sơ địa chính vùng bãi bồi, làm cơ sở quy hoạch chi tiết, đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nước; quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản, tiến tới xây dựng trung tâm hỗ trợ vùng nuôi trồng thủy sản, kiểm soát dịch bệnh; phát triển nghề hàu giống, nuôi tôm công nghệ cao; tăng cường quản lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường vùng ven biển, Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần thu hút, phát triển du lịch; xây dựng lộ trình phát triển đô thị; tăng cường xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong triển khai các nhiệm vụ... Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý kiến về các giải pháp quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, cần bố trí sắp xếp cán bộ có tính chiến lược; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, người có đạo; chủ động đề xuất phương án sắp xếp bố trí cán bộ trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Kim Sơn là huyện trọng điểm, nhiều năm qua đã có nỗ lực phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối đoàn kết lương- giáo, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội toàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc đến đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để phục vụ trước mắt cũng như lâu dài, trước mắt bổ sung kịp thời Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; mạnh dạn thay đổi tư duy trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Về phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị Kim Sơn chủ động hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, có chính sách ưu tiên đối với các lĩnh vực thế mạnh, cần hình thành sản phẩm chủ lực có thương hiệu như lúa, hải sản. Các sở ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ huyện mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng; lập lại kỷ luật kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy hiệu quả vùng kinh tế bãi bồi; giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý địa giới hành chính vùng ven biển. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và các ngành chức năng đảm bảo an toàn, an ninh vùng ven biển, biên giới biển. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Kim Sơn cần chủ động bố trí kinh phí xây dựng quy hoạch, đề án đối với các dự án do huyện làm chủ đầu, giữ vững ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục định hướng để Kim Sơn phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ, đánh bắt xa bờ, hướng tới hình thành khu kinh tế tổng hợp. Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm có kết luận cụ thể về những kiến nghị của huyện Kim Sơn trong thời gian tới./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy