Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan

22/2/2021 21:24   2753
Chiều ngày 22/2/2021, tại trụ sở Huyện ủy Nho Quan, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan để cho ý kiến về kết quả xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất xây dựng huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Nho Quan.

Quang cảnh hội nghị
 

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Nho Quan, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan đã tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó kinh tế tiếp tục phát triển khá, giá trị sản xuất bình quân mỗi năm tăng 10%. Công nghiệp, dịch vụ đạt 2.870 tỷ đồng, chiếm 65% trong cơ cấu kinh tế; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng.  Đến hết năm 2020 toàn huyện có 21/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80,8%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; giáo dục- đào tạo có nhiều chuyển biến, đạt mức khá trong tỉnh; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%, đời sống nhân dân nhiều mặt được nâng lên; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chất lượng hoạt động của HĐND, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện. Đặc biệt, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, kịp thời ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành lập các Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết cấp trên sớm đi vào cuộc sống... Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan cũng đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện để huyện có điều kiện xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới theo mục tiêu, định hướng đã đề ra, nhất là hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành đã phát biểu ý kiến, trao đổi làm rõ định hướng, điều kiện, những việc cần làm và lộ trình thực hiện, trách nhiệm của tỉnh và của huyện đối với từng nhóm nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu đề ra của huyện Nho Quan nói riêng, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: báo Ninh Bình điện tử
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan đã rất chủ động đề xuất để có buổi làm việc và chuẩn bị cho buổi làm việc rất chu đáo. Phân tích các thuận lợi, khó khăn mà huyện phải đối mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Xây dựng và phát triển huyện Nho Quan không chỉ là việc của riêng huyện mà có nhiều việc là trách nhiệm của tỉnh, do đó tỉnh cũng đã có chủ trương và nhiều việc tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện. Các ý kiến của các sở, ngành trong buổi làm việc này Nho Quan cần chủ động bám sát triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan cần tiếp tục tập trung nghiên cứu để đề ra hướng phát triển cho phù hợp; tập trung cho công tác quy hoạch, nghiên cứu ban hành các chủ trương cơ chế cho phù hợp với sự phát triển của huyện, của tỉnh. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung nắm tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, ngay khi mới phát sinh; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo; trước mắt phải làm thật tốt các nội dung công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng có rất nhiều việc phải làm, bên cạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh và thực hiện tốt các quy hoạch, càn quan tâm xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đẩy mạnh khai thác thế mạnh để phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phải tận dụng được mọi cơ hội để phát triển nông nghiệp quy mô lớn... như phát triển mô hình lúa- cá, vùng nguyên liệu dứa phục vụ Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao...Bên cạnh đó cần tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản. Đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội phải hết sức lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo môi trường an toàn cho sự phát triển. Tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Trong phát triển văn hóa - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện phải chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng văn hóa - xã hội, tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cùng với đó là tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Tập trung tổ chức thật tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của huyện Nho Quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí về mặt chủ trương; cụ thể về từng nội dung sẽ được nêu rõ trong kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau buổi làm việc này để làm cơ sở cho tỉnh, huyện và các sở, ngành liên quan thực hiện theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm và yêu cầu về công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, khu dân cư hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

                                                                          Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy