Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V họp triển khai nhiệm vụ

29/7/2020 16:20   46
Chiều 29/7, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BanTổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến vào việc tổ chức Đại hội.
 

Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V sẽ được tổ chức trong 1/2 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 1-10/10/2020, địa điểm tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 

Đại hội là dịp đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV (tháng 8/2015) đến nay; đồng thời, kiểm điểm làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Đại hội là dịp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nói chung, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành nói riêng. Qua đó, khích lệ, động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Trong đó đề xuất các nhiệm vụ về chương trình đại hội, nhiệm vụ của từng lĩnh vực, công tác tuyên truyền trực quan; việc xây dựng các phóng sự, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến... 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được phân công. 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; tập trung tuyên truyền về những thành tích đã đạt được kể từ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV đến nay; tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lưu ý: Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí. Việc lựa chọn khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân phải đúng người, đúng thành tích, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng để báo cáo điển hình và biểu dương, khen thưởng tại Đại hội và tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. 

Các đồng chí Trưởng các tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban theo kế hoạch. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ sớm cung cấp báo cáo, thông tin, danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phục vụ cho công tác tuyên truyền. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc trang trí khánh tiết, trang thiết bị tại hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh- nơi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V.

nguồn: Mai Lan - Đức Lam/baoninhbinh.org.vn