Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

22/10/2020 11:50   554
Tiếp tục chương trình làm việc, trong sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đồng chí.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội bầu 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Như vậy, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 21 đồng chí được bầu tại Đại hội.

Nhóm PV (Nguồn: baoninhbinh.org.vn)