Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của huyện Gia Viễn

13/1/2020 16:34   188
Sáng ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo huyện Gia Viễn; cán bộ lãnh thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên; lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tỉnh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị
 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ huyện Gia Viễn. Theo đó, Gia Viễn là nơi sớm thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Năm 1927-1929, đồng chí Lương Văn Thăng đã tuyên truyền giác ngộ, trên địa bàn huyện đã thành lập một số cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên- tiền thân của các chi bộ Đảng sau này. Nhờ vậy, phong trào cách mạng ở huyện Gia Viễn phát triển mạnh mẽ. 90 năm qua, kể từ khi có Đảng lãnh đạo, các phong trào hành động cách mạng ở Gia Viễn không ngừng phát triển. Trong năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh; với tinh thần trách nhiệm cao và sự cố gắng rất lớn của Ban Thường vụ Huyện uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21. Trong đó nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư và phát triển, có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh; thương mại, dịch vụ phát triển khá, số khách du lịch đạt trên 4,5 triệu lượt, tăng 4,7 % so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.162,2 tỷ đồng, vượt 473,3 % dự toán, gấp 2,93 lần so với năm 2018. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đến hết năm 2019 tất cả các xã đã về đích nông thôn mới, cơ bản hoàn thành 09 tiêu chí huyện nông thôn mới, có 02 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Gia Vân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi tiếp tục được nâng cấp, kiên cố hóa theo hướng hiện đại; việc chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn được quan tâm thực hiện. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo học tập nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Gia Viễn đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu đại hội đảng các cấp.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông báo kết luận số 1543-TB/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Tập trung phát triển các sản phẩm chăn nuôi chủ lực là lợi thế của địa phương theo phương thức chăn nuôi hữu cơ, đặc sản; có biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh đối với các con nuôi. Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu và đến giữa năm 2020, được công nhận là huyện nông thôn mới; hướng tới xây dựng là miền quê đáng sống an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn chặt chẽ, hiệu quả; quan tâm nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu từ thuế, phí để giảm dần tỷ trọng thu ngân sách từ đấu giá đất. Tăng cường chỉ đạo quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước và đầu tư xã hội; xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; giảm dần trong nợ xây dựng cơ bản. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên cho các cụm công nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng tập trung rà soát các điểm xả thải, chủ động phát hiện và xử lý các hiện tượng gây ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm. Thực hiện các giải pháp cụ thể và đột phá hơn để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; chủ động phòng, chống không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chú trọng công tác dạy nghề, gắn công tác đào tạo nghề với định hướng phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tạo bước phát triển dịch vụ du lịch; tham gia tích cực vào các hoạt động Năm du lịch Quốc gia - Hoa Lư Ninh Bình 2020. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực; tăng cường đối thoại, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Chủ động nắm tình hình về an ninh trật tự, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là các khiếu nại về đất đai, môi trường; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm mất ổn định xã hội. Thực hiện nghiêm túc Văn bản chỉ đạo của Trung  ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, giá cả, chất lượng các loại hàng hóa. Triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng "Công nhận người có công
với cách mạng" cho thân nhân các gia đình cán bộ hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
 

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng "Công nhận người có công với cách mạng" cho thân nhân của 8 gia đình cán bộ hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Cũng tại hội nghị, 1 cá nhân đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệm kiểm tra của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã khen thưởng cho 14 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu nhiều năm liền. Nhân dịp này, Tập đoàn Xuân Thành đã tặng 55 xuất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khỏi nghĩa, đảng viên 70 năm tuổi đảng và 1.000 xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý./.

                                                                    Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy