Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 22

23/2/2021 10:37   5021
Ngày 23/2/2021, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 22. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh
 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
 

Tiếp đó HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016. Kết quả: 100% đại biểu có mặt đã thống nhất biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thành Đông, TUV, nguyên Giám đốc Sở Du lịch; Vũ Văn Kiểm, nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: HĐND tỉnh đã bầu các đồng chí: Phan Thành Công, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Văn Kiên, TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch và đồng chí Đinh Thị Thuý Ngần, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh), HĐND tỉnh đã thảo luận tại hội trường để làm rõ căn cứ pháp lý cũng như tính khả thi của các dự thảo báo cáo, tờ trình. HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo 7 Nghị quyết: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương; về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình; về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; về việc cấp lại phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2020 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; về việc cấp lại 50% số vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng năm 2020 do thành phố Ninh Bình thực hiện cho thành phố Ninh Bình để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa đất đang có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 07 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý nhiệm vụ năm 2021 hết sức nặng nề, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo có nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó với dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 vào trung tuần tháng 3/2021, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan bám sát Kế hoạch số 02/KH-TTHĐ ngày 06/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ để kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV theo đúng thời gian quy định./.

                                                                               Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy