Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba, khóa XXII

25/11/2020 16:34   349
Sáng ngày 25/11/2020, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo một số dự thảo báo cáo, đồ án quy hoạch.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đồng tình đánh giá: Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng gặp không ít khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, đây lại là năm thể hiện rõ những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh với những kết quả quan trọng: Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Chủ động kiểm soát chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Kinh tế tiếp tục phát triển, GRDP tăng 6,78%, thu ngân sách đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19.100 tỷ đồng, tăng 14,85% so với năm 2019 vượt 32,2% dự toán HĐND tỉnh; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; dịch vụ, du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; quốc phòng- an ninh được tăng cường; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện phương hướng, hầu hết các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của nhiệm kỳ 2016-2020 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,03%; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao.  Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; đối ngoại mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biển tích cực… 

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ được đề cập trong các dự thảo báo cáo, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm. Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng chủ đề công tác của Tỉnh ủy năm 2021; xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng; có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chi hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững gắn với tự cân đối, bảo đảm đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao nghiên cứu để cụ thể hóa việc phát huy giá trị lịch sử văn hóa con người Cố đô Hoa Lư; Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, bổ sung nội dung các báo cáo đảm bảo phù hợp với tình hình yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận các nội dung của hội nghị
 

Về đồ án "Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050", các đại biểu cơ bản thống nhất, việc xây dựng Đồ án "Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" là cần thiết, đồng thời kỳ vọng nếu Đồ án được triển khai sớm sẽ thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh. Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ tác động của việc thực hiện quy hoạch đối với nhiệm vụ phòng, chống lũ trên sông Hoàng Long, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý lập quy hoạch; cân nhắc về thời gian phân kỳ, trách nhiệm của nhà đầu tư và các đơn vị liên quan… 

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Đồ án; giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, nhất là các ý kiến về thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ trên sông Hoàng Long, an ninh, quốc phòng và xây dựng thế trận phòng thủ, thiết kế hệ thống cầu vượt sông Hoàng Long; hoàn chỉnh Đồ án, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương coi đây là chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch, phải tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thực hiện. Đề nghị nhà đầu tư lấy kinh nghiệm từ việc xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An trước kia, tập trung nguồn lực thực hiện dự án, xác định rõ các phân kỳ để đảm bảo tiến độ dự án; trong quá trình xây dựng cần chú ý kết nối với các khu, điểm du lịch của khu vực và trên cả nước./.

                                                                   Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy