Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm, nhiệm kỳ 2020-2025

30/3/2021 16:42   280
Ngày 30/3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ năm nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí cán bộ cơ quan Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị
 

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác quý II năm 2021; Dự thảo Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2020.

Phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng; những nội dung hội nghị thảo luận, quyết định có những vấn đề rất mới và rất khó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 1
 

Để đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận, tham gia đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết, xây dựng và ban hành Nghị quyết, sau khi nghe dự thảo nghị quyết và các báo cáo tại hội trường, các đại biểu đã tiến hành thảo luận theo tổ. Các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với các dự thảo báo cáo, đã đánh giá toàn diện, sát thực kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2021 và các nghị quyết đã ban hành, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ kết quả, nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhất là những việc đã hứa với cử tri; chỉ đạo triển khai sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định của Chính phủ. Đồng thời làm rõ một số việc còn tồn tại, hạn chế, thực hiện chưa dứt điểm như việc GPMB các dự án, công tác quản lý đô thị, đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông... Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, các đại biểu thống nhất nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chú ý công tác tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức tốt lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia, đẩy mạnh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, quan tâm công tác cập nhật kiến thức, bỗi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. được tiếp cận với dịch vụ của chính quyền số; về tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 2
 

Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đề nghị cần bổ sung một số tồn tại, hạn chế; làm rõ các chỉ tiêu không đạt về: chỉ số năng lực cạnh tranh, vấn đề thu hút đầu tư. Đồng thời, bổ sung các giải pháp như: tập trung cao cho công tác rà soát và kiên quyết xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ; thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để kêu gọi thu hút đầu tư.

Đối với báo cáo sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một số đại biểu đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về vai trò của Doanh nghiệp trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An. Đồng thời, cần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện rà soát lại toàn bộ dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An, xử lý nghiêm và có chế tài để không tái diễn các sai phạm. Phát huy giá trị lịch sử văn hóa, các sản phẩm đặc sắc, thực hiện kết nối tua, tuyến du lịch. Tổ chức nghiên cứu thực hiện quy hoạch và điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt cho phù hợp với tầm nhìn.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3
 

Đối với dự thảo Nghị quyết về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số: đây là nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 2 lần. Các đại biểu cho rằng dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng công phu, khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, thống nhất về quan điểm, mục tiêu đặt ra, đồng thời cần nhấn mạnh: trong quá trình chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chú trọng xây dựng văn hóa số trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Đồng thời, có các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị; huy động nguồn lực, tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ di động 4G/5G, từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung 1 số chỉ tiêu cụ thể về số người dân, doanh nghiệp Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I trọng tâm công tác quý II/2021, một số ý kiến đề nghị bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ trong qúy I/2021 như: Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với một số địa phương, đơn vị; việc rà soát những nhiệm vụ của chính quyền các cấp, cơ quan chức năng trong giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân

Sau khi tổng hợp ý kiến tại các tổ thảo luận, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá cao cách chia tổ thảo luận để làm rõ vấn đề, nhất là các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề tồn tại, hạn chế và các giải pháp trong thời gian tới. Nội dung góp ý theo Chương trình Hội nghị đều rất tập trung, nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, có chất lượng. Báo cáo cũng đề cập chi tiết đến nội dung đại biểu góp ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, thống nhất ban hành kết luận và giải trình một số nội dung góp ý của đại biểu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy không tiếp thu.

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giải pháp nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch, việc quy hoạch chi tiết, sáng tạo ở huyện Hoa Lư và ngành Du lịch để nhân dân sống được trong vùng lõi di sản, hình thành các sản phẩm du lịch mà không phá vỡ hiện trạng di sản; giải pháp đẩy mạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút các nhà đầu tư sạch, công nghệ cao vào các lĩnh vực sản xuất; công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường, quy hoạch hạ tầng đô thị,…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao ý kiến góp ý của đại biểu vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết, đã bám sát nội dung, đảm bảo chất lượng, chương trình hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: trong quý I, tỉnh đã thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Đạt được kết quả đó là do chúng ta quyết tâm cao, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 cũng như bám sát vào chương trình hành động. Đồng chí khẳng định, năm nay, tỉnh đã đổi mới, chọn chủ đề đi vào vấn đề cụ thể là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Đây là hướng đi đúng và đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải quyết tâm thực hiện. Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội đảm bảo nhưng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch covid-19. Đồng chí đề nghị tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia dự kiến vào tối 9/3/2021 (âm lịch). Thống nhất với các nội dung góp ý của đại biểu về các dự thảo báo cáo, Nghi quyết, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn trong quá trình soạn thảo Nghị quyết cần kèm theo Kế hoạch, dự kiến chương trình hành động. Quan tâm nhiều hơn đến khâu tổ chức thực hiện. Tập trung nghiên cứu vào các vấn đề mới, vấn đề khó để quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

                                                                   Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy