Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 1345
Lượt truy cập : 883167
54.174.43.27

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

9/4/2019 22:52   92
Chiều ngày 09/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo lần 3 Quy chế làm việc (sửa đổi) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo lần 3 Quy chế làm việc (sửa đổi) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến và cơ bản đồng tình với các nội dung trong dự thảo Quy chế. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư; kế thừa những ưu điểm của Quy chế làm việc hiện hành và bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương; dự thảo cũng đã đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến lần một; dự thảo gồm 5 chương và 32 điều, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc; điều khoản thi hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đã thống nhất lại một số nội dung cụ thể trong Dự thảo về những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như cách thể hiện câu, từ trong Dự thảo đảm bảo chặt chẽ, phù hợp; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn thiện Quy chế trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và tiến hành thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ./.

Đức Thọ - Văn phòng Tỉnh ủy