Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 08/9/2020

8/9/2020 16:29   135
Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kết luận của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các ban xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kết luận của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thống nhất chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng”. Tiếp thu ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Điều chỉnh, bổ sung một số thành tố, nội dung trong các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung thêm tài liệu báo cáo thuyết minh các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 

Kết luận nội dung này, đồng chí đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, trong đó có chuẩn bị các văn kiện đã được thực hiện nghiêm túc, cầu thị, cẩn trọng và khoa học. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của Tiểu ban Văn kiện trong việc lấy ý kiến và tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ban, ngành trung ương để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, trong đó xác định rõ đường hướng, những nội dung riêng có của Ninh Bình để quyết tâm thực hiện; về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có cách tiếp cận và đánh giá đúng sự điều hành, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội với chất lượng cao nhất.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Nội quy, Quy chế làm việc, Chương trình, Dự kiến các cơ quan điều hành giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng.

Đức Thọ - Văn phòng Tỉnh ủy.