Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 1112
Lượt truy cập : 1602498
3.235.66.217

Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2020

25/3/2020 10:37   59
Ngày 25/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh,TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; PChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong quý I/2020. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh mới trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai quán triệt Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc; ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020; phê duyệt chương trình giám sát, phản biện và đối thoại của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020; triển khai thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2020 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; duy trì sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; triển khai thực hiện, chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh tập trung nắm tình hình nhân dân, công nhân lao động, tình hình tôn giáo; hướng các hoạt động về cơ sở.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả công tác dân vận thực hiện trong quý I, đề xuất triển khai các nhiệm vụ quý II/2020. Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả công tác dân vận đã đạt được trong quý I, để triển khai có hiệu quả công tác dân vận trong quý II/2020, đồng chí đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình công nhân lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh theo Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành việc xây dựng cốt cán phong trào trong các tôn giáo.

Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ "Năm Dân vận khéo” 2020 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội một số hội quần chúng./.

                                                                            Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy