Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links

Số người đang online : 213
Lượt truy cập : 779675
3.87.147.184

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị (khóa XII)

14/3/2019 15:23   113
Sáng 14/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về “chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 về “chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trình bày dự thảo chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị (khóa XII).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung của 04 nghị quyết có mối liên hệ khăng khít với nhau, có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng lớn đến những vấn đề quan trọng của đất nước mà Bộ Chính trị (khóa XII) xác định cần tập trung nhận thức đầy đủ, sâu sắc; từ đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có hiệu quả; góp phần tích cực đấu tranh, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ với hình thức phù hợp. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên cơ sở những nội dung mà các đồng chí báo cáo viên Trung ương quán triệt tại Hội nghị này, biên tập thành đề cương phù hợp với tình hình của tỉnh làm tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết ở cấp huyện. Đối với dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi về ban tổ chức Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện và ban hành. Căn cứ vào các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết trên./.

Vĩnh Hoàng – Văn phòng Tỉnh ủy