Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị lần thứ 27, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

15/10/2020 09:21   169
Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viển Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị lần thứ 27, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung: nghe thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh hội nghị
 

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nội dung cơ bản về Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;  Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021 - 2023; chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Hội nghị thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, nhiệm vụ của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Đã xây dựng phương án công tác nhân sự và tiến hành thực hiện quy trình công tác nhân sự. Hoàn thành việc in ấn Văn kiện và các văn bản trình tại Đại hội. Về các hoạt động chào mừng Đại hội, đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. Đã tổ chức khởi công, gắn biển 04 công trình chào mừng Đại hội. Công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển lãm, văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội đã được các địa phương, các cấp, các ngành liên quan tích cực triển khai. 
Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình với các với các nhiệm vụ trọng tâm như: Các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị phục vụ Đại hội, khẩn trương hoàn thành các công việc đảm bảo yêu cầu, chất lượng, thời gian góp phần vào thành công của Đại hội. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện ở mức cao nhất kế hoạch năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trước những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII./. 

                       Bùi Duy Liệu- Văn phòng Tỉnh ủy