Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tại phường Ninh Khánh

4/4/2021 16:21   221
Ngày 4/4/2021, tại phố Mía Đông, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tới dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đông đảo đại biểu cử tri nơi cư trú.  

Quang cảnh hội nghị
 

Với kết quả của các quy trình hiệp thương, tại địa bàn phố Mía Đông, phường Ninh Khánh có 01 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 là đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 01 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình và 3 người ứng cử đại biểu HĐND cấp phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được giới thiệu đại biểu HĐND các cấp, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và quy định về những người không được ứng cử đại biểu HĐND. Trên tinh thần khách quan, xây dựng, thẳng thắn, các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến nhận xét, góp ý về từng trường hợp được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến nhận xét của cử tri dự hội nghị đều đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp cư trú tại phố Mía Đông, phường Ninh Khánh có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác, gương mẫu chấp hành pháp luật, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri phố Mía Đông, phường Ninh Khánh. Đồng thời, nhấn mạnh, nếu được bầu vào đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất với HĐND tỉnh; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh để HĐND tỉnh xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

Các cử tri biểu quyết ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
 

Tại hội nghị, đại biểu cử tri đã biểu quyết tín nhiệm với tỷ lệ 100% nhất trí 05 ứng cử viên đạt tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                             Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy