Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác và chủ đề năm 2021; gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu của Thành phố Ninh Bình

22/1/2021 20:38   4405
Chiều ngày 22/01/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác và chủ đề năm 2021; gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
 

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố.

Trong năm 2020, thành phố Ninh Bình đã làm tốt việc giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; do vậy có 12/14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu năm 2020. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,3 %; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 130 triệu đồng; kết quả thu ngân sách đạt 1.168 tỷ đồng, bằng 104 % dự toán HĐND tỉnh giao. Cơ sở hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư; tạo nên cảnh quan thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh nơi công cộng có nhiều chuyển biến tốt. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76 %. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thành phố đã làm tốt việc triển khai ứng dụng mạng xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ thành phố đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo học tập nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua thành công tốt đẹp là minh chứng về trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố Ninh Bình đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" và chủ đề của thành phố Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là làm chuyển biến rõ nét tinh thần nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chi hội.

 Với phương hướng, mục tiêu xây dựng phát triển thành phố Ninh Bình là đô thị “văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường”. Thành phố cần tập trung tìm các giải pháp, đầu tư các nguồn lực để thực hiện hiệu quả quy hoạch chung phát triển đô thị theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; rà soát các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn hiện nay trong phát triển; bố trí nguồn lực tập trung vào những vấn đề có tính chất chiến lược, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại khu, cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút công nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao. Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với du lịch; các ngành nghề truyền thống, sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Quan tâm nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu ngân sách từ sản xuất kinh doanh. Tập trung nguồn lực để thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Cùng với phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đề cao vai trò của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, phong cách ứng xử văn hóa trong tự quản ở khu dân cư. Tiếp tục đầu tư cho hệ thống y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh  tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phương án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Chủ động nắm tình hình về an ninh trật tự, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, giá cả, chất lượng các loại hàng hóa. Triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết. Thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đủ số lượng.

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu
 

Tại hội nghị, Thành ủy Ninh Bình khen thưởng 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020./.               

                                                          Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy