Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

23/6/2020 17:45   413
Chiều ngày 23/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 “Về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Đại biểu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, phường, thị trấn đặc thù và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị
 

Báo cáo do đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Đây là các nội dung chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và đạt những kết quả quan trọng, đặc biệt là kết quả thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU có hiệu ứng tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; Đây là chủ trương mới, phù hợp với tình hình của tỉnh, thể hiện sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh hướng về cơ sở, góp phần giúp các xã, thị trấn còn khó khăn, có điều kiện vươn lên. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định phân công 55 sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh phụ trách và 56 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phụ trách và sự chung tay của các doanh nghiệp đã có nhiều cách làm hay, mô hình cụ thể, sáng tạo giúp các xã đặc thù mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện an sinh xã hội; Đã có 34/55 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn; Nhiều xã đặc thù đã tích cực chủ động, vươn lên phát triển và đạt được những kết quả rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng với mục tiêu củng cố và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Với cách làm chặt chẽ, bài bản, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh, đến nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU đã đạt được nhiều kết quả. Sau 3 năm thực hiện, đã thành lập mới được 30 tổ chức đảng, kết nạp được 498 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên là chủ doanh nghiệp; thành lập mới được 83 tổ chức công đoàn với 21.436 đoàn viên; 45 tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với 1.992 đoàn viên; 7 tổ chức hội liên hiệp thanh niên; 5 câu lạc bộ cựu quân nhân và câu lạc bộ cựu chiến binh trong doanh nghiệp với 103 hội viên. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; Tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, qua đó thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân, người lao động.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thực trạng, những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích, sự nỗ lực cố gắng, chung sức, cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đối với các xã đặc thù; các đơn vị trong việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong những năm qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với xã đặc thù được phân công phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đánh giá kết quả, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiếp tục giữ mối liên hệ với xã, thị trấn được phân công phụ trách để giúp các đơn vị đó trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU
 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Việc thành lập được tổ chức đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều biện pháp, nhiều cách làm và đặc biệt phải sâu sát, kiên trì, bền bỉ; Chú trọng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội đã được thành lập, làm chỗ dựa tin cậy cho đảng viên, cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên để tác động trực tiếp đến quần chúng trong doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là  bí thư chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể. Trước hết là đạo đức, là uy tín, là sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và hướng vào thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; Phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp. Gắn việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với công tác thi đua khen thưởng của nhà nước; quan tâm kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp, những công nhân trẻ có trình độ. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng phải chú ý đến những quần chúng có uy tín, nắm giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu việc phát triển đảng viên đối với những quần chúng ưu tú được công đoàn bồi dưỡng ở nơi chưa có tổ chức đảng. Xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng, đoàn thể với chủ doanh nghiệp cần được xác định cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và  doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phát triển lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; Qua đó có cơ sở thuận lợi cho việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU
 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 12 tập thể và 3 các nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU; Khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU./.

                                                             Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy