Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban Ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021

7/4/2021 11:17   185
Sáng ngày 7/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng toàn quốc để đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021.

Hội nghị được trực tuyến đến 68 điểm cầu trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Quang cảnh tại điểm cầu Ninh Bình
 

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí chủ nhiệm UBKT các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, quý I/2021 đã tập trung cao độ cho công việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng, Nhà nước; chuẩn bị bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả về công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra Đảng ngày càng được nâng lên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự UBKT; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai nhiệm vụ chậm so với kế hoạch đề ra. Có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị…

Cùng với kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong Quý I/2021 đã đạt được hiệu quả thiết thực. Cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tham mưu ban hành kịp thời chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, của UBKT các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Đồng thời triển khai, thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra, cũng như thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo nói chung và đơn thư liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng và chuẩn bị ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Quý I/2021, cấp ủy và UBKT các cấp đã phân công cán bộ giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng và 28 đảng viên; kiểm tra 66 tổ chức đảng và 18 đảng viên; thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Trung ương; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và UBKT các cấp được chú trọng, tăng cường; công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng các cấp. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm; chú ý giám sát đều các khu vực, lĩnh vực, địa phương; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống tham nhũng... Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đề nghị các địa phương giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần thực sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, báo chí, công luận; từ đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo kết quả các kỳ họp để công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới…

                                                                   Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy