Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Khai giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung K71.B08, khóa 2020- 2022

26/11/2020 14:58   186
Chiều ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung K71.B08, khóa 2020- 2022.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Mai Văn Tuất, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Trường Chính trị tỉnh. 

Các đại biểu dự Lễ khai giảng
 

Tham dự lớp học có 60 học viên. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa và 50 tiết nghiên cứu thực tế. Thông qua lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội - nhân văn. 

Khai giảng lớp học, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh khác với việc học tập ở trường đại học hay các cơ sở đào tạo khác, học tập lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có mục tiêu cao hơn đó là nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, hoàn thiện tri thức, nhân cách người cán bộ, lãnh đạo quản lý, tăng cường kỹ năng lãnh đạo trong tình hình mới. Vì vậy, tham gia lớp học các học viên cần phải nhanh chóng chuyển đổi trạng thái đi làm sang vừa làm, vừa học, vừa làm lãnh đạo quản lý, vừa làm học viên của Học viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng
 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Khu vực I mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có hiệu quả cao, với hàng nghìn cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng trên các lĩnh vực, tỉnh Ninh Bình đã có được đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhấn mạnh những yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phương pháp học tập đúng đắn, khoa học; chủ động tích cực nâng cao tri thức, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa học. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. ​Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý nghiêm túc lớp học; rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống của học viên là một trong những mục đích, yêu cầu, nội dung hữu cơ trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời tạo phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện; phấn đấu đến kết thúc khóa học duy trì được sỹ số lớp, 100% học viên của lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học; Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ lớp học để đạt hiệu quả cao. 

                                                                                 Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy