Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

29/7/2020 15:11   152
Sáng ngày 29/7/2020, Đảng bộ huyện Yên Khánh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự khai mạc Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện con em quê hương và 298 đại biểu đại diện cho trên 9.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Quang cảnh Đại hội
 

Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng và thành quả xây dựng huyện qua các thời kỳ, nhất là thành quả và kinh nghiệm sau hơn 20 năm tái lập huyện; chủ động, sáng tạo, nắm bắt điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện, nhiều mặt nổi bật: Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, vững chắc; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển; thu ngân sách đạt cao; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Huyện Yên Khánh được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 mục tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XXIII, được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu, được vinh danh toàn quốc trong dịp kỷ niệm Quốc gia 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 07 mục tiêu để thực hiện mục tiêu đề ra là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chủ động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng huyện Yên Khánh theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những khó khăn, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân của vấn đề, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong phát triển kinh tế, huyện Yên Khánh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ; đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; khuyến khích thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển xanh, bền vững. Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, coi trọng phát triển nghề, làng nghề truyền thống, các loại hình dịch vụ nông thôn. Duy trì phát triển một số sản phẩm chủ lực của huyện theo tiêu chuẩn Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tăng cường kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với chế biến nông sản để tạo động lực, chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, phấn đấu là huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, hướng tới thực sự là miền quê đáng sống, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Yên Khánh cần đặc biệt quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đảm bảo yêu cầu và hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; sáng suốt, lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện Yên Khánh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào những kết quả mà Đảng bộ Yên Khánh sẽ đạt được trong nhiệm kỳ tới/.

                                                          Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy