Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 249
Lượt truy cập : 1480047
18.232.125.29

Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

7/10/2019 09:02   278
Sáng 05/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đến dự có đồng chí: Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia; Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã gửi lẵng hoa chúc mừng thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình trong xây dựng Nông thôn mới.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới do đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày đã nêu bật những kết quả, thành tựu đạt được của tỉnh.

Với cách làm bài bản, toàn diện, chủ động, sáng tạo, tích cực, công khai, dân chủ; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và giải pháp hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và sự chung tay góp sức của đông đảo con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã tạo ra một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn. Đến nay toàn tỉnh đã có 91 xã/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện Hoa Lư, Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,8 tiêu chí/xã (tăng 13 tiêu chí/xã so với năm 2010, cao hơn bình quân khu vực đồng bằng sông Hồng hiện là 17,4 tiêu chí/xã), không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 101 xã (chiếm 84,9% tổng số xã); có 3 xã và 24 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện mạo các vùng nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, phù hợp, theo hướng hiện đại; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu và phát huy sản phẩm thế mạnh của địa phương; Chất lượng giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; Vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện rõ rệt; bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát triển; trình độ dân trí, dân chủ nông thôn được tăng cường; hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm củng cố xây dựng; quốc phòng, an ninh ổn định và giữ vững. Đã tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Khẳng định Ninh Bình là một trong những địa phương trong tốp đầu cả nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả, nêu những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia vào cuộc tích cực của người dân; đề xuất các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới và xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua thực tiễn khẳng định đây là chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, thể hiện “ý Đảng, lòng dân”, phù hợp với thực tiễn cấp bách đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nhằm tạo ra động lực mới thay đổi cơ bản, toàn diện nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, và cán bộ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong 10 năm qua.

Từ những kinh nghiệm quý sau 10 năm thực hiện chương trình, trong thời gian tới, Ninh Bình cần tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn về nếp sống văn hóa và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống trên địa bàn nông thôn.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “Tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hoá nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” và “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”. Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Phải tiếp tục phát huy, không ngừng đổi mới, đưa ra nhiều sáng kiến, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng.

Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua
 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể cấp huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen cho 62 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể cấp huyện
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng
triển lãm sản phẩm thuộc chương trình OCOP – mỗi xã một sản phẩm.
 

Cũng trong chương trình Hội nghị tổng kết, các đại biểu đã tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP theo Đề án của UBND tỉnh “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn giai đoạn 2018-2020” thuộc Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm".

Lê Cường – Văn phòng Tỉnh ủy.

Các tin khác