Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 9/2020

7/9/2020 10:51   195
Ngày 07/9/2020, các cơ quan làm việc trong trụ sở Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 9/2020. Dự sinh hoạt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan đang làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV.BCH.TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa cho tập thể và các cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh
 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Quốc Trị, Trưởng Phòng Tổng hợp, Tiếp nhận và Xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày câu chuyện “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội” trong Cuốn 128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình biên tập.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 02/9/1945, là sự khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 75 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị tư tưởng của Tuyên ngôn Độc cùng lời hiệu triệu đanh thép của Người vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại; mang sức sống mãnh liệt và có giá trị trường tồn, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Đứng dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đang công tác tại Trụ sở Tỉnh uỷ nguyện phát huy những thành quả cách mạng, của ông cha để lại, phấn đấu, hiến dâng sức lực, tâm huyết và trí tuệ để chung sức xây dựng đất nước, quê hương ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại buổi sinh hoạt, có 01 tập thể và 03 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2020.

Phạm Anh Quang – Văn phòng Tỉnh ủy