Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy

19/1/2021 16:53   5073
Chiều ngày 19/01/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy chủ động làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; trọng tâm đã tham mưu để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội đã tham mưu ban hành kịp thời Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII. 
 Làm tốt việc theo dõi, nắm bắt, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhiều ý kiến thẩm định, đề xuất của Văn phòng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, góp phần chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vướng mắc và vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu được đảm bảo, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý. Công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận xử lý đơn thư, công nghệ thông tin, cơ yếu, tài chính, hậu cần, quản lý đầu tư được làm tốt, bảo đảm chu đáo, kịp thời, an toàn, bí mật, đúng nguyên tắc, quy định. Tập trung khắc phục khó khăn để thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 140- QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giúp xã Gia Phương (Gia Viễn) về đích nông thôn mới cuối năm 2019 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương những thành tích mà Văn phòng Tỉnh ủy đạt được trong năm 2020. Trong bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu trên một số lĩnh vực; nâng cao chất lượng, tính kịp thời và chính xác của thông tin; mỗi sản phẩm thông tin của Văn phòng Tỉnh ủy cần có giá trị riêng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của Văn phòng; rà soát chức năng, nhiệm vụ, các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành để bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động của Văn phòng. Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh việc số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào hoạt động của Văn phòng; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Duy trì tốt công tác phối hợp xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Văn phòng có đủ phẩm chất đạo đức tốt, có lòng trung thành, tận tuỵ, giữ vững nguyên tắc, có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Văn phòng Tỉnh ủy
 

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen. Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy phát động thi đua năm 2021./.


                                                             Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy