Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/6/2019, Ban TVTU tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV; dự thảo Thông báo kết luận của Ban TVTU tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn,... và một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Gia Viễn. 

 
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Đức Lam)
 

Góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu thống nhất: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Song, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10,1%; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh (giá trị sản xuất tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,7%; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư, đối ngoại được quan tâm, mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ; công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; công tác xây dựng nông thôn mới... Đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, công tác phát triển đảng viên; quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp xã; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đức Lam)
 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo nhiều chuyển tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về nhiệm vụ thời gian tới, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị; cùng với các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo báo cáo, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác xây dựng đảng: Tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đề xuất giải pháp hiệu quả và quyết liệt hơn trong công tác phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; sớm ban hành hướng dẫn chi tiết việc Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm đến hiệu quả đầu tư, lựa chọn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh ta. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường 12B, các dự án liên quan đến các khu, điểm du lịch. Tích cực phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện khuyến khích người nông dân chuyển đổi hình thức, quy mô chăn nuôi. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Phát động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội 2019.

Về quốc phòng - an ninh: Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Cho ý kiến vào Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo, đồng thời đề nghị bổ sung ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đề xuất của huyện về nguồn vốn và cơ chế chính sách hỗ trợ cho huyện Gia Viễn để phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào: Các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; dự thảo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh trong việc chấp nhận phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; công tác thi đua khen thưởng và công tác cán bộ./.

Đức Thọ - Văn phòng Tỉnh ủy.