Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 25/6/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Báo Ninh Bình, Trường Chính trị tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện ủy, thành ủy do đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì điểm cầu, cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Trung tâm BDCT chính trị, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

 
Quang cảnh hội nghị

 

Thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu thống nhất đánh giá: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đoàn kết, chủ động nắm tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh;  tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 để có những giải pháp chỉ đạo cụ thể; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm. Công tác dân vận được đẩy mạnh; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. HĐND, UBND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành các cấp chính quyền được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Do vậy, kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10,1%; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh (giá trị sản xuất tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,7%; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư, đối ngoại được quan tâm, mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng phát biểu bổ sung, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, đề nghị quan tâm lãnh đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, công tác phát triển đảng; việc nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công chức, nhất là công chức cấp xã; chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các vướng mắc trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; việc tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, có chính sách hỗ trợ cho việc tái đàn sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi...Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ việc sắp xếp cán bộ dôi dư ở các xã thực hiện sát nhập; chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng một số khu công nghiệp…

 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện đó là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, tiếp thu đề xuất của các huyện, thành ủy về quy định độ tuổi là cán bộ trẻ cấp xã; về việc phân kỳ trong bố trí chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương cho phù hợp với từng đơn vị. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019); chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Dự án đường 12B; dự án di dân tái định cư ở khu du lịch Bái Đính (Gia Sinh- Gia Viễn), thôn Ích Duệ (xã Ninh Nhất- thành phố Ninh Bình); đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình; đường Bái Đính- Ba Sao; quan tâm tới tiến độ, chất lượng các dự án đã được chấp thuận đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi; có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện khuyến khích người nông dân tái đàn hoặc chuyển đổi hình thức, quy mô chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019, tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, tạo hình mẫu để các địa phương khác học tập. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi, làm rõ một số đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác cán bộ, việc huy động các quỹ, sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, việc các doanh nghiệp kết nghĩa với các đặc thù theo Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

                                                          Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy