Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Hội và các phong trào nông dân trong tỉnh

Ngày 12/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 12/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2017, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy. Các cấp Hội đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi hội được nâng cao, toàn tỉnh có 97,5% chi hội tổ chức sinh hoạt, số hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng; việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực.

Hội nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức 574 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 47.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 1.687 tấn phân bón các loại theo hình thức chậm trả cho hội viên nông dân; có 746 hộ nông dân nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm trị giá 1,4 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng- an ninh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về an toàn thực phẩm, tiếp tục triển khai thực hiện đề án “nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn”.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Hội nông dân các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, duy trì 8 mô hình cấp tỉnh; mỗi huyện, thành phố và cơ sở xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình của cấp mình.

Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và hướng dẫn các Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, thamg gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”. Chuẩn bị các điều kiện chỉ đạo tổ chức đại hội Hội nông dân các cấp vào năm 2018…

 

k

Tại hội nghị, đã có 5 hộ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng giấy chứng nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016.

 

Khải Hoàn- Anh Tuấn

  Gửi ý kiến phản hồi
313