Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X

Ngày 28/12, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014- 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng cờ đơn vị thi đua cho các tập thể.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung triển khai xây dựng điểm chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn đăng ký mô hình điểm “xã nông thôn mới, phường đô thị văn minh”, 28 khu dân cư đăng ký “khu dân cư văn hóa nông thôn mới” năm 2017.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt đợt vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" tỉnh năm 2017 đã đạt được kết quả tốt đẹp. Đến nay, tổng số Quỹ ở 3 cấp của tỉnh là trên 48,2 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, MTTQ các cấp đã sửa chữa và xây dựng 141 căn nhà Đại đòan kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá trên 5,8 tỷ đồng và tổ chức các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Cùng với đó, công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, hoạt động giám sát ngày càng rõ nét, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2017, đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao đặc biệt là người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, tăng cường nắm bắt tình hình, chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 1 cá nhân của MTTQ tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2016; tặng cờ thi đua, bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kết nạp thêm thành viên mới là Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Ninh Bình và kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn