Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Họp báo lần hai, tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 10/6, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp báo lần hai, tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tham dự họp báo có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài PT và TH tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương thường trú, phóng viên báo chí Trung ương hoạt động địa bàn, phóng viên báo chí tỉnh.

Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì buổi họp báo cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trọng thể từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một bước chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: Xuân Thủy
 

Thay mặt Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tới các đại biểu những nét nổi bật nhất về kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp; thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Thông tri số 14-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của các cấp ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự chuẩn bị tích cực của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN các huyện, thành phố trong tỉnh.

Kết quả hiệp thương cử Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, cùng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, thành phần theo quy định. Đã hiệp thương cử 451 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024. Có 142 vị lãnh đạo các tổ chức thành viên cấp huyện; 108 vị cá nhân tiêu biểu; 35 vị cán bộ chuyên trách cấp huyện; nữ 114 vị; 103 người ngoài Đảng; 13 vị dân tộc thiểu số, 82 vị tôn giáo (trong đó người cao tuổi nhất là 82 tuổi, người thấp tuổi nhất là 28 tuổi). Tại Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã cử 08 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024 (trong đó có 04 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, thành ủy; 01 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 03 vị là Huyện ủy viên).

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cung cấp bổ sung về chủ đề Đại hội; Những nét mới trong quá trình tổ chức Đại hội; Nội dung, yêu cầu của nhiệm kỳ Đại hội; Kết quả các phong trảo thi đua nổi bật; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Để đảm bảo cho công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả tốt nhất, các đại biểu cũng đề nghị cung cấp thêm “Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX”.

Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lắng nghe và giải đáp những ý kiến, trao đổi của đại biểu. Khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đang rất tích cực, chu đáo; dự thảo Chương trình hành động bám sát chương trình chung của Trung ương và của tỉnh. Sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ đề Đại hội đã được xác định: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm tăng cường tuyên truyền về vai trò của MTTQVN, các gương điển hình trong công tác Mặt trận, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội.

Đinh Kiên Cường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy