Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBMTTQ TỈNH

Địa chỉ: Số 750 -Đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.871198  ; Fax: 02293.886271 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO UBMTTQ TỈNH: 

        1. Đ/c: Đỗ Việt Anh, TUV,  Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;

        2. Đ/c: Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh;

        3. Đ/c:  Vũ Thị Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh;

        4. Đ/c:  Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh;

      CÁC BAN CHUYÊN MÔN:

        1. Văn phòng: Đ/c Mai Văn Thụy, Chánh Văn phòng. 

        2. Ban Tổ chức: Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Ban.

        3. Ban Tuyên giáo: Đ/c Mai Thị Lý, Trưởng Ban.

        4. Ban Dân chủ pháp luật: Đ/c Đinh Trường Sơn, Trưởng Ban.

        5. Ban Phong trào: Đ/c Lê Quốc Hương, Trưởng Ban.

        6. Ban Dân tộc và Tôn giáo: Đ/c Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban.