Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.871148   ; Fax: 02293.871148 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c: Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

        2. Đ/c: Vũ Quốc Thanh, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy;

        3. Đ/c: Nguyễn Ngọc Lời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

        4. Đ/c: Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Văn phòng: Đ/c Phạm Văn Lương, Chánh Văn phòng. 

        2. Phòng Nghiệp vụ 1: Đ/c Trần Văn Kiên, Trưởng phòng.

        3. Phòng Nghiệp vụ 2: Đ/c Hoàng Văn Sơn, Trưởng phòng.

        4. Phòng Nghiệp vụ 3: Đ/c Lâm Ngọc Chính, Trưởng phòng.

        5. Phòng Nghiệp vụ 4: Đ/c Hoàng Văn Xô, Trưởng phòng.